ALV Algemene leveringsvoorwaarden

De onderhavige voorwaarden gelden uitsluitend voor elke individuele bestelling/levering; tegenstrijdige en/of afwijkende voorwaarden van deze ALV van de koper/opdrachtgever zijn niet geldig. Alle prijzen zijn in EURO (plus BTW en verzendkosten) en zijn onderhevig aan verandering. Dienovereenkomstig komen btw (van toepassing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen) en de verzendkosten bij de artikelprijs. Wijzigingen, fouten en prijswijzigingen als gevolg van prijsstijgingen zijn gereserveerd door de leverancier. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen alvorens uit te leveren. Met de publicatie van een nieuwe brochure (catalogus) vervalt de geldigheid van alle vorige brochures (catalogi) en prijslijsten. De Curaden Swiss GmbH (Zwitserland) behoudt zich het recht voor op afwijkingen van de afgebeelde producten in de brochures als gevolg van aanpassing van of vervanging orders. Reproductie en kopiëren van onze brochures, waaronder fragmenten, zijn niet toegestaan. Voor eventuele drukfouten in al onze media, zijn wij niet aansprakelijk.

Levering / verzendkosten

De minimale orderwaarde per bestelling bedraagt EURO 15 (exclusief BTW en verzendkosten). Alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Artikelen besteld voor 15.00 uur, worden doorgaans dezelfde dag verzonden. Rekening moet gehouden worden met een levertijd van 24 tot 48 uur.

Deelleveringen / vertragingen

Deelleveringen te wijten aan residuen of tekorten zijn niet toegestaan. Leverdata zijn onderhevig aan tijdige en juiste levering door onze leveranciers. Als gevolg van gebeurtenissen van overmacht of omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht om de uitvoering uit te stellen of ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract.

Retouren

Alle door ons geleverde producten nemen wij terug binnen 14 dagen na leveringsdatum. Voorwaarde is dat de geretourneerde items ongebruikt zijn, in goede staat, in de originele verpakking (met intact zegel) en in verkoopbare staat. Voldoen de geretourneerde goederen aan deze voorwaarden, dan zullen de goederen ofwel worden vervangen (ruil) of worden gecrediteerd. In ieder geval moet de pakbon bij de geretourneerde goederen bijgesloten zijn. In het geval van creditering zal de oorspronkelijk gefactureerde verkoopprijs worden overgemaakt. Producten die niet door ons geleverd zijn, worden door ons geweigerd en teruggestuurd op kosten van de koper. Deze retourzendingen komen voor rekening en risico van de koper.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen moeten zonder vermindering (netto) onmiddellijk op voorhand betaald worden. Afwijkingen moeten binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij ons gemeld worden, anders wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met de rekening.

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige nakoming van al onze vorderingen blijven alle producten eigendom van Curaden Swiss GmbH (Zwitserland), zelfs indien de koper betalingen voor bepaalde vorderingen heeft gedaan. We hebben ook het recht, in overeenstemming met art. 715 van het Burgerlijk Wetboek, om door ons geleverde artikelen in te schrijven in het register van eigendomsvoorbehoud.

Jurisdictie

De rechtsverhouding tussen ons en onze klanten is onderworpen aan het Duitse recht; Het UN-Kaufsrecht is niet van toepassing.

Contact

Wij zijn blij u van dienst te zijn! U kunt ons als volgt bereiken:
Curaden Swiss GmbH (Zwitserland)
Amlehnstrasse 22
CH-6010 Kriens