Data protection statement

This data protection statement describes how we at Curaden Germany GmbH gather, save, and use information relating to individual users of this website. When you visit this website, you acknowledge and agree that information will be gathered and used as described in this privacy statement.

Inhoudsopgave

1          Algemene informatie en contactpersonen
2          Bescherming van persoonsgegevens
3          Soort persoonsgegevens dat wordt verzameld
4          Doel van de gegevensverwerking door CURADEN
5          Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
6          Het gebruik van persoonsgegevens voor directe klantbenadering
7          Online marketing en webanalyse
8          Het gebruik van sociale media: plug-ins
9          Kinderen als websitegebruikers
10        Bewaartermijn
11        Plaats van opslag en internationale doorgifte van uw persoonsgegevens
12        Recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
13        Contact

 

Versie 29 mei 2018

 

1) Algemene informatie en contactpersonen

CURADEN hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en gaat daarom zorgvuldig, betrouwbaar en respectvol met uw persoonsgegevens om. Wij verzamelen persoonsgegevens om onze gewaardeerde klanten beter van dienst te kunnen zijn en zo hun ervaringen met onze websites, webshops en apps voortdurend te verbeteren. CURADEN behandelt uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft u een duidelijk overzicht van wanneer en waarom CURADEN gegevens over u verzamelt wanneer u de websites, webshops of apps van CURADEN gebruikt, en hoe CURADEN de door u verstrekte gegevens gebruikt. We beschrijven ook aan wie we uw gegevens doorgeven en welke mogelijkheden en wettelijke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:
Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr@curaden.ch

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook beschikbaar is voor verzoeken om informatie, andere verzoeken of klachten:    
Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr@curaden.ch

Door de voortdurende ontwikkeling van onze website en nieuwe technologieën kan het nodig zijn om de gebruiksvoorwaarden van de website , de huidige privacyverklaring of de AV van de webshop aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De website zoals die is op het moment waarop u hem opent of bezoekt, is de leidende versie. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de nieuwste regels. Wij houden u op de hoogte van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring  door middel van berichten op onze website en/of mobiele apps en met een bijgewerkte versie van de privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde regels, maak uw bezwaar dan kenbaar door een e-mail te sturen naar info@curaden.ch en, als u een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, dit profiel te verwijderen vóór de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als we geen annulering van u ontvangen, blijven we onder de nieuwe regels uw gebruikersprofiel weergeven, ook na de datum waarop de wijzigingen zijn ingegaan.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze privacyverklaring en andere toepasselijke voorwaarden of contractclausules van CURADEN, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring prevaleren.

Door de website van CURADEN te bezoeken, stemt u ermee in dat informatie wordt verzameld en gebruikt op de manier zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

2) Bescherming van persoonsgegevens

CURADEN maakt onder meer gebruik van datanetwerken die worden beschermd door firewalls en wachtwoordsystemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verkregen persoonsgegevens te waarborgen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Voor onze CURADEN-websites gebruiken we om veiligheidsredenen versleutelingstechnieken (SSL- of TLS-codering) om uw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen. Het slotpictogram en "https://" in de adresbalk van de browser geven aan dat de website versleuteld is.

 

3) Soort persoonsgegevens dat wordt verzameld

De term "persoonsgegevens" wordt in deze privacyverklaring gebruikt in de betekenis van informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

"Onder "verwerking van persoonsgegevens" wordt verstaan elke vorm van verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het vastleggen, gebruiken, opslaan, openbaar maken, verzenden of verwijderen van dergelijke gegevens.

CURADEN registreert automatisch persoonsgegevens wanneer u onze websites, webshops of apps gebruikt en ermee communiceert. Bovendien worden de persoonsgegevens die u aanlevert automatisch of handmatig vastgelegd (bijv. bij het aanmelden en aanmaken van uw gebruikersprofiel of klantaccount). De formulieren voor het invoeren van gegevens laten u zien welke gegevens worden verzameld.

3.1 Automatisch opgeslagen gegevens

Wanneer u onze websites, webshops of apps gebruikt, registreert CURADEN bepaalde persoonsgegevens, ook als u zich niet aanmeldt of niet actief informatie verstrekt.

 • Websites:
  Wanneer u een CURADEN-website opent, geeft uw browser gegevens aan ons door. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De volgende gegevens worden vastgelegd:
  • welke CURADEN-websites worden bezocht;
  • het aantal bezoeken, de datum, het tijdstip en de duur van het bezoek;
  • de bron of referentie van de site van waaruit de gebruiker de website heeft bereikt;
  • hardware- en browsergegevens (besturingssysteem, type en versie van de browser, enz.);
  • gebruikt IP-adres.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden voor functionele doeleinden van de website. Bovendien gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te beschermen. Er worden in deze context geen gegevens geanalyseerd voor marketing-doeleinden.   

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens die voor de presentatie van de website zijn opgeslagen, worden aan het einde van elke sessie gewist. In logbestanden opgeslagen gegevens worden over het algemeen uiterlijk binnen een maand gewist. Langdurige opslag is alleen mogelijk als de IP-adressen van de gebruikers worden gewist of gecodeerd, zodat de aanvragende client niet meer kan worden geïdentificeerd.

Om de website te kunnen gebruiken en voor uitzending van de website is het absoluut noodzakelijk dat gegevens worden vastgelegd en in logbestanden worden opgeslagen. De gebruiker heeft derhalve niet het recht daartegen bezwaar te maken.

 • Cookies:
  Om het gebruik van verschillende functies mogelijk te maken, maken CURADEN en haar partners gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De meeste cookies die door CURADEN worden gebruikt, worden aan het einde van elke browsersessie van uw harde schijf verwijderd. Dit zijn zogenaamde "sessiecookies". Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen CURADEN in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen ("permanente cookies"). Bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, wordt verzameld en verwerkt. Permanente cookies worden ook automatisch verwijderd na de periode die voor de betreffende cookie is gespecificeerd. Cookies vergemakkelijken uw gebruik van de CURADEN-website en worden gebruikt om de CURADEN-website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om u te verwelkomen met uw gebruikersnaam, vergemakkelijken het invullen van formulieren met uw contactgegevens, onthouden uw taalvoorkeuren of producten in het winkelwagentje. De cookies van onze partnerbedrijven, in het bijzonder onze reclame- en social-media-partners, kunnen worden gebruikt om product- en winkelvoorkeuren te verzamelen ten behoeve van diverse marketingactiviteiten ("targeting cookies"). Dergelijke cookies geven ook informatie over het winkelgedrag van onze bezoekers, zodat wij u een optimale winkelervaring kunnen bieden. Tot slot worden cookies gebruikt wanneer u CURADEN of CURADEN-producten liket of aanbeveelt in de sociale media.

De meeste browsers accepteren dergelijke cookies automatisch. U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies worden geblokkeerd. Raadpleeg de gebruikersinstructies of het hulpsysteem van uw browser voor meer informatie.

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet ten volle gebruik maken van alle functies van deze website.

 • Locatiegegevens:
  In bepaalde functies van de websites, webshops of apps van CURADEN kunt u gebruikmaken van locatie-specifieke diensten (bijv. tandenpoetsen-app/PreventionOne). In dergelijke gevallen wordt u vooraf op de hoogte gesteld dat uw huidige locatie wordt bepaalt en verwerkt. U kunt de locatiebepaling uitschakelen in de hardware-instellingen.

3.2 Gegevens tijdens interactie met CURADEN, bij het openen van een klantaccount en bij contractverwerking

CURADEN verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij CURADEN, bijvoorbeeld door het registreren of actief verstrekken van informatie. Registratie is nodig om bepaalde content en diensten op onze website op te kunnen slaan, om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, en om precontractuele maatregelen te kunnen nemen.

 • Informatiebronnen: De meeste gegevens die CURADEN over u vastlegt, zijn persoonsgegevens die u vrijwillig met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld op onze websites, in onze webshops, in mobiele apps, bij lokale bedrijven, etc. Andere bronnen van waaruit wij uw persoonsgegevens verkrijgen zijn onder meer:
  • onze POS-systemen (d.w.z. bepaalde gegevens over u kunnen worden vastgelegd wanneer u bij onze POS winkelt);
  • andere onderdelen van de CURADEN-groep; en
  • derden (bijv. kredietbeoordelaars, rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, ondernemingen die commercieel beschikbare databases ter beschikking stellen, enz.
 • Contact: U geeft ons bijvoorbeeld persoonsgegevens door wanneer u contact met ons opneemt via het CURADEN-contactformulier of per e-mail. De gegevensinvoerformulieren tonen u welke gegevenselementen worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door CURADEN uitsluitend verwerkt voor het beantwoorden van uw vraag of voor enig ander doel waarvoor u het formulier heeft verzonden, en vervolgens opgeslagen voor administratiedoeleinden. Na voltooiing van de verwerking wordt uw zoekopdracht of ander contractformulier verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.
 • Customer account:
  U heeft de mogelijkheid om een klantaccount in te stellen (bijv. voor de webshop of PreventionOne). U hoeft slecht eenmalig in te loggen voor onze websites (zie 1 hieronder). Als u zich heeft geregistreerd voor een CURADEN-account, kunt u zich op al onze platformen aanmelden met dezelfde aanmeldgegevens.      

  De gegevensinvoerformulieren tonen u welke gegevenselementen worden verzameld. In de formulieren van CURADEN worden persoonsgegevens gevraagd en wordt aangegeven welke invoervelden verplicht zijn en welke facultatief. De gegevens die u bij het aanmaken van een klantaccount invoert, worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor contractverwerking, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een uitgebreider gebruik ervan.        

  Zo kan bijvoorbeeld de volgende informatie worden opgevraagd en verwerkt:   

Persoonsgegevens

 • Voornaam en achternaam.
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Geslacht;
 • Thuisadres;
 • Winkelgewoontes;
 • Informatie over koopkracht;
 • Klant- en winkelvoorkeuren;
 • Leveringsadres;
 • Factuuradres;
 • Creditcard- en accountgegevens;
 • Taalvoorkeuren;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Klant- of lidmaatschapsnummers;
 • Informatie over abonnements-nieuwsbrieven of andere reclame;
 • Toestemming voor reclame;
 • Online klantaccountgegevens (bijv. datum waarop u een rekening opent, gebruikersnaam of profielafbeelding)

Gegevens over klantactiviteiten

 • Contractgegevens (met inbegrip van de datum van ondertekening, type, inhoud; partijen, de effectieve duur en waarde van het contract, en eventuele aanspraken op grond daarvan);
 • Aankoopinformatie (inclusief datum, plaats en tijdstip van aankoop; aard, hoeveelheid en waarde van de aangekochte goederen en diensten; winkelwagentje; gestaakte aankoop in winkelwagentje; gebruikte betaalmethode; betaalagent; winkelgeschiedenis);
 • Klantenservice-informatie (inclusief retourzendingen van producten, klachten, garantieclaims, leveringsinformatie);
 • Sessiegegevens over bezoeken aan onze websites, mobiele apps of aanbiedingen op onze internetplatforms, multimediaportalen of sociale netwerken (inclusief de duur en frequentie van de bezoeken, taal- en landinstellingen, informatie en browsers en het computerbesturingssysteem, internetprotocoladressen, zoekwoorden en -resultaten, gegeven evaluaties);
 • Locatie-specifieke gegevens bij gebruik van mobiele apparaten.

U kunt te allen tijde uw klantaccount wissen met behulp van de wisfunctie of -toets in het klantaccount of door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke te sturen (zie 1 hierboven). Na volledige uitvoering van de overeenkomst of bij verwijdering van uw klantrekening worden de gegevens geblokkeerd en opgeslagen gedurende de door het handels- en belastingrecht vereiste bewaartermijn en na afloop van deze bewaartermijn gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons een wettelijk toegestaan gebruik van de gegevens hebben voorbehouden nadat wij u van dat gebruik op de hoogte hebben gesteld.

 • Deelname aan lotingen, prijstrekkingen of enquêtes, enz.: 
  Indien u wenst deel te nemen aan loterijen, prijstrekkingen, enquêtes, enz., kan CURADEN u in sommige gevallen om verdere persoonsgegevens vragen, zoals uw postadres (om u de prijs te kunnen toesturen). De formulieren voor het invoeren van gegevens laten zien welke gegevenselementen worden verzameld en met welk doel. Persoonsgegevens die zijn verzameld voor loterijen, prijstrekkingen of enquêtes worden in het algemeen verwijderd zodra het doel van de actie is bereikt.

 

4) Doel van gegevensverwerking door CURADEN

Uw persoonsgegevens worden door CURADEN gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.

4.1 Eenmalig inloggen

De persoonsgegevens die u bij uw eerste registratie aan CURADEN verstrekt, worden gebruikt voor identificatie- en verificatiedoeleinden voor al onze diensten. U kunt dus dezelfde aanmeldgegevens gebruiken, ongeacht waar u zich bevindt of welk apparaat u gebruikt. Dankzij de algemene enkele aanmelding zijn onze systemen in staat u te identificeren, ongeacht uw locatie. Dit betekent dat u zich niet opnieuw hoeft te registreren wanneer u gebruik wilt maken van een nieuwe CURADEN-webdienst of wanneer u in een ander land vertoeft.

4.2 Levering van goederen en diensten door CURADEN

CURADEN gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van bestellingen en overeenkomsten, waaronder het verzenden van orderbevestigingen en verzending, leveringsbevestigingen, leveringen en facturering.

Bovendien worden uw gegevens gebruikt om uw leeftijd te controleren om te bevestigen dat u de wettelijke minimumleeftijd hebt bereikt, om te garanderen dat u voldoet aan de wettelijke minimumleeftijdseisen voor online aankopen of andere doeleinden die verband houden met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en/of -distributie.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van klantenservicetaken, bijvoorbeeld nadat u het contactformulier hebt gebruikt om contact op te nemen met CURADEN.           

4.3 Verbetering van de producten en diensten van CURADEN

CURADEN gebruikt uw persoonsgegevens om een profiel aan te maken dat ons helpt te begrijpen hoe CURADEN-producten en -diensten worden gebruikt, zodat we interessantere en relevantere producten en diensten kunnen ontwikkelen en die kunnen afstemmen op uw behoeften.

4.4 Communicatiediensten en andere gevraagde producten of diensten

CURADEN gebruikt uw persoonsgegevens voor het voorbereiden, beheren en uitvoeren van klantcommunicatie per post of via elektronische communicatiemiddelen.

Bovendien gebruiken wij uw gegevens om de gevraagde producten of diensten voor te bereiden (bijv. e-mailnieuwsbrieven, reclamecampagnes, loterijen, prijsvragen, deelname aan evenementen (bijv. iTOP-evenementen), enz.

4.5 Commentaarfunctie

Als u gebruikmaakt van de commentaarfunctie die mogelijk beschikbaar is op bepaalde CURADEN-websites, worden uw gebruikersnaam en de datum en tijd opgeslagen en weergegeven naast uw commentaar op de website. We slaan ook uw IP-adres op voor traceringsdoeleinden in het geval dat rechten van derden worden geschonden door een commentaar of illegale content wordt geplaatst. Als een derde partij klaagt over de content die u hebt gepubliceerd en ons onderzoek bevestigt dat deze onwettig is, zal er contact met u worden opgenomen op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. CURADEN verwijdert opmerkingen waaraan anderen aanstoot nemen omdat ze beledigend of grievend zijn.

U kunt toestemming geven voor het ontvangen van reacties op uw commentaar. U ontvangt dan een bevestigingsmail om uw e-mailadres te valideren (dubbele bevestiging van toestemming). Uw toestemming voor het ontvangen van lopende commentaren kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over hoe u zich afmeldt vindt u in de bevestigingsmail of op de website van CURADEN.

4.6 CURADEN-apps

CURADEN biedt verschillende apps waarmee u bepaalde informatie kunt uploaden en/of opslaan. Afhankelijk van de app kunt u om verschillende persoonsgegevens worden gevraagd (bijv. uw naam, leeftijd, informatie over gebitsverzorging (frequentie, duur, bloedingsindexgegevens, enz.), locatie, enz. Het invulformulier geeft aan welke gegevens benodigd zijn voor de service en welke gegevens optioneel zijn.

4.7 Marketingactiviteiten en -events

Daarnaast mag CURADEN, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en waar van toepassing, uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden verwerken voor de volgende doeleinden, die in ons belang of mogelijk in het legitieme belang van derden zijn, zoals:

 • het versturen van advertenties, nieuwsbrieven of reclamemailings alsmede het organiseren van prijsvragen en prijstrekkingen, evenals voor de bekendmaking en publicatie van de winnaars op de CURADEN-websites, multimediaportals of sociale netwerken;
 • het organiseren van speciale gelegenheden zoals reclame-evenementen;
 • om onnodige reclame te voorkomen dankzij de bevindingen uit de analyses van klantgedrag, en voor maatwerk en directe klantbenadering;
 • geïndividualiseerde en persoonlijke en/of anonieme en groepsgerelateerde identificatie, classificatie en analyse van huidige en potentiële behoeften en interesses van klanten;
 • geïndividualiseerde en persoonlijke en/of anonieme en groepsgerelateerde classificatie en analyse van klantgedrag en klantenpotentieel;
 • statistische analyse van klantgedrag op basis van geanonimiseerde klantgegevens.

 

5) Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

CURADEN werkt samen met andere bedrijven en personen, of sluit onderaannemingsovereenkomsten met hen, ten behoeve van dataverwerking en -opslag. Wanneer bedrijven diensten verlenen aan CURADEN, sluit CURADEN schriftelijke overeenkomsten met deze bedrijven om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan die welke duidelijk zijn gespecificeerd of wettelijk zijn vereist. In de onderstaande gevallen geeft CURADEN uw gegevens door aan derden.

5.1 Gebruiksvoorwaarden en veiligheid

CURADEN verstrekt uw gegevens aan derden:

 • om de bescherming en veiligheid van alle klanten van CURADEN en van derden (bijv. technische ondersteuning) te garanderen;
 • om de rechten en eigendommen van CURADEN, haar klanten en derden te beschermen;
 • om de door u aanvaarde gebruiksvoorwaarden van CURADEN of andere toepasselijke regels te handhaven;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking die door de wet of in gerechtelijke procedures aan CURADEN zijn of worden opgelegd (bevel van een rechter of politie-instantie, enz.).

5.2 Orderverwerking en kredietcontroles

Uw gegevens worden door CURADEN doorgegeven:

 • wanneer bedrijven diensten verrichten voor CURADEN, bijvoorbeeld pakketbezorging, betalingsverwerking of klantenservice, voor zover de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de levering van goederen of diensten.
  • Verzending en bezorging van pakketten kunnen worden afgehandeld door expediteurs zoals de Zwitserse Post, DHL (Deutsche Post AG), DPD (DPD Deutschland GmbH), UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co), enz.
  • Als u tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kan uw e-mailadres vóór de levering van het product worden doorgegeven [aan de expediteur], zodat u een leveringsdatum kunt overeenkomen of een leveringsbericht kunt ontvangen. In het andere geval worden de naam en het leveringsadres van de ontvanger aan de expediteur meegedeeld voor leveringsdoeleinden, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van het product. In dat geval kunt u met de expediteur vooraf geen afspraken maken over de leveringsdatum of statusinformatie over de levering opvragen. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke (zie 1 hierboven).
 • voor zover dat nodig is voor de betalingsverwerking, kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan de voor de betalingsverwerking in aanmerking komende kredietinstelling. Deze gegevens worden slechts verstrekt voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
  • Bij creditcardbetalingen kunnen uw betalingsgegevens tijdens de verwerking van de betaling aan de volgende betalingsoplossingen worden doorgegeven:
   • Saferpay van SIX Payment Services Ltd, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurich;
   • Datatrans Ltd, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zurich.
  • In het geval van betaling via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") tijdens de verwerking van de betaling. Voor meer informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens, zie de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • om onze legitieme belangen bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen en om fraude en andere onrechtmatige betalingspraktijken te voorkomen. In dergelijke gevallen behouden CURADEN en de betrokken kredietinstellingen zich het recht voor om voorafgaand aan het betalingsverkeer verificaties of kredietcontroles uit te voeren, in het bijzonder indien CURADEN voorafgaand aan de betaling bepaalde prestaties aanbiedt (bijv. levering met factuur). Daartoe kunnen interne en externe informatiebronnen worden gebruikt of aan kredietinformatiebureaus worden doorgezonden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan de kredietinstelling, maar CURADEN of, in voorkomend geval, de kredietinstelling behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betaling in overeenstemming met de overeenkomst.

5.3 Analyse en marketingactiviteiten

CURADEN geeft uw gegevens door aan derden:

 • om direct marketing te kunnen versturen met uw toestemming of in CURADEN’s legitiem belang (zie 6 hieronder);
 • als u het gebruik van cookies niet hebt beperkt bij het openen van de website van CURADEN, zal CURADEN analytische instrumenten en diensten van derden gebruiken om online marketing- of webanalyses uit te voeren (zie 7 hieronder);
 • als u CURADEN vraagt uw persoonsgegevens door te geven aan websites of platforms van derden, zoals websites voor sociale netwerken. Houd er rekening mee dat na de overdracht van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden aan een ander bedrijf, de gegevens ontvangen door het andere bedrijf zijn onderworpen aan de gegevensbeschermingspraktijken van dat andere bedrijf (zie 8 hieronder).

 

6) Gebruik van persoonsgegevens voor directe klantbenadering

6.1 Inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het invoeren van uw e-mailadres kunt u zich aanmelden voor diverse e-mailnieuwsbrieven van CURADEN (bijv. over producten, productnieuws, vacatures, etc.) om regelmatig informatie over ons aanbod of onze vacatures te ontvangen. Het verstrekken van verdere gegevens, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, is optioneel en deze gegevens zullen worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

De nieuwsbrieven worden pas verzonden nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd en op de link heeft geklikt in de bevestigingsmail die u wordt toegestuurd (dubbele bevestiging van toestemming). Door op de bevestigingslink te klikken, geeft u CURADEN toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken. Om uw toestemming te registreren, slaat CURADEN uw IP-adres en de datum van uw toestemming op.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de mailinglijst. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie 1). Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd, tenzij verder gebruik van de gegevens wettelijk is toegestaan.

6.2 Versturen van de nieuwsbrief naar bestaande klanten

CURADEN verwerkt de persoonsgegevens van u en andere personen (die ook afkomstig kunnen zijn van publiek toegankelijke bronnen), voor zover dit voor ons is toegestaan en wenselijk wordt geacht, ook voor reclame- en marketingdoeleinden of ten behoeve van klantenwerving, waarbij wij (en soms ook derden) een gerechtvaardigd belang hebben dat met het doel overeenkomt.

Daarom is het CURADEN wettelijk toegestaan om u regelmatig per post of e-mail aanbiedingen te doen voor producten of diensten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de door u gekochte producten of diensten, zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming, indien u uw e-mailadres aan CURADEN heeft opgegeven bij de aankoop van goederen of diensten.

U hebt te allen tijde het recht om het gebruik van uw post- of e-mailadres voor de hierboven beschreven marketingdoeleinden te beëindigen door op de link in de e-mail te klikken en zo uzelf af te melden voor  de mailinglijst, of door een bericht naar de functionaris voor gegevensbescherming te sturen. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden onverwijld worden gestaakt.

6.3 Versturen van nieuwsbrief via MailChimp

Voor het versturen van de nieuwsbrief per e-mail maakt CURADEN gebruik van MailChimp van The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/),waarnaar CURADEN de gegevens doorstuurt die u ons heeft verstrekt toen u zich aanmeldde voor de nieuwsbrief. Houd er rekening mee dat uw gegevens over het algemeen worden verzonden naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie voor mailing en statistische analyse van nieuwsbrieven in opdracht van CURADEN. Ter analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde "webbeacons" of "tracking pixels" (beeldbestanden van één pixel) die op onze website worden opgeslagen. Ze laten ons bijvoorbeeld weten of u een nieuwsbrief hebt geopend en op welke links u hebt geklikt. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. openingstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens, zodat het onmogelijk is om uw identiteit op basis daarvan vast te stellen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Bovendien kan MailChimp zelf dergelijke gegevens gebruiken voor haar eigen legitieme belangen met betrekking tot op behoeften gebaseerde ontwerpen en de optimalisatie van diensten voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om het land van herkomst van de ontvangers te bepalen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen rechtstreeks aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Als u bezwaren hebt tegen de gegevensanalyse voor statistische doeleinden dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben CURADEN en MailChimp op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Belangstellenden kunnen de overeenkomst inzake gegevensverwerking raadplegen op: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

Bovendien is MailChimp gecertificeerd in het kader van de EU-VS- en Zwitseland-VS-privacyschilden, die MailChimp verplichten om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van MailChimp is te vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

7) Online marketing en webanalyse

De geanonimiseerde gegevens die in cookies worden opgeslagen wanneer u onze website opent, kunnen worden gebruikt voor analytische doeleinden en om onze website te optimaliseren met betrekking tot diensten van derden. Dergelijke derden kunnen daarbij zelf in beperkte mate persoonsgegevens over CURADEN-gebruikers verzamelen, voor zover zij deze kunnen herkennen op basis van bijvoorbeeld hun eigen cookies of logins.

CURADEN gebruikt de volgende diensten van derden voor online marketing en webanalyses:

Webanalyse-instrumenten leveren statistieken en grafieken die inzicht geven in het gebruik van onze websites en het surfgedrag van onze gebruikers. Daarbij worden de gegevens over het gebruik van een website doorgestuurd naar de daarvoor gebruikte server. Dergelijke servers kunnen zich in het buitenland bevinden, afhankelijk van de aanbieder van de online-marketinginstrumenten of webanalyse-instrumenten.

7.1 Google-instrumenten

In het geval van Google Analytics, de tool die voor webanalyse wordt gebruikt, worden de vastgelegde gegevens met verkorte IP-adressen doorgegeven, zodat identificatie van afzonderlijke apparaten wordt voorkomen.

De online-marketingtool DoubleClick maakt gebruik van cookies om advertenties in te voegen die relevant zijn voor de gebruiker, om de rapporten over de campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een bepaalde gebruiker dezelfde advertenties meermaals ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser zijn geplaatst om te voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om "conversies" op te nemen, die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en vervolgens met dezelfde browser de website van de adverteerder opent en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte Google-tools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. CURADEN heeft geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van die tool verzamelde gegevens.

Google voldoet aan de Zwitserse en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming en heeft zich geregistreerd bij het Amerikaanse ministerie voor Handel voor het Zwisterland-VS-privacyschild en het EU-VS-privacy-schild (voor meer informatie zie https://www.privacyshield.gov). Doorgifte van dergelijke gegevens door Google aan derden geschiedt uitsluitend voor zover toegestaan door de wettelijke bepalingen of ten behoeve van de orderverwerking.

Als u wilt worden uitgesloten van de traceeracties van analytische diensten, dient u uw browserinstellingen aan te passen om de relevante cookies te blokkeren (zie 3.1: De cookie-instellingen van uw browser aanpassen). U kunt reclamecookies permanent uitschakelen door de juiste instelling in uw browsersoftware te selecteren of door de Browser-Plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming die Google biedt, zie de privacyverklaring van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2 Webanalytica van Matomo (voorheen PIWIK)

De Matomo-software registreert de volgende gegevens als u afzonderlijke pagina's op onze website opent:

 • twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
 • de opgeroepen website
 • de website van waaruit de gebruiker de opgeroepen website heeft bereikt (verwijzer)
 • de subsites die vanaf de opgeroepen website zijn opgeroepen
 • de duur van het bezoek aan de website
 • de frequentie van de websiteoproepen.

Daarbij wordt de Matomo-software uitsluitend op onze website-servers uitgevoerd, zodat de persoonsgegevens van de gebruiker alleen daar worden opgeslagen en niet met derden worden gedeeld. De software is zo ingesteld dat twee bytes van elk IP-adres worden afgeschermd in plaats van dat het volledige adres wordt opgeslagen (bijv. 192.168.xxx.xxx). Het verkorte IP-adres is niet meer met de oproepende computer te identificeren.

Gegevens die niet langer nodig zijn voor onze administratie worden uiterlijk binnen één maand gewist.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. Als gebruiker hebt u daarom de volledige controle over het gebruik van cookies, aangezien u uw browser kunt instellen om de verzending ervan te blokkeren of te beperken (zie 3.1: De cookie-instellingen van uw browser aanpassen). U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen te allen tijde handmatig verwijderen of uw browser zo instellen dat ze automatisch worden verwijderd. Als u cookies uitschakelt voor onze website, is het echter mogelijk dat u niet ten volle gebruik kunt maken van de functies van onze website.

7.3 Facebook-instrumenten (Facebook Audience, Facebook Pixel)

Facebook Pixel is een analyse-instrument dat de effectiviteit van adverteren op Facebook meet. Het helpt adverteerders begrijpen wie welke acties op de website uitvoert. Als gebruikers hun uitdrukkelijke toestemming geven, kan de tool worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te volgen na het bekijken of klikken op een Facebook-advertentie. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te analyseren en zo toekomstige reclamecampagnes te helpen optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor CURADEN en kunnen daarom niet worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat de gegevens aan het betreffende gebruikersprofiel kunnen worden gekoppeld en door Facebook voor eigen reclamedoeleinden conform het databeleid van Facebook kunnen worden gebruikt (https://www.facebook.com/about/privacy/).U kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Hiervoor kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd op basis van de privacyschilden tussen de EU en VS en Zwitserland en de VS die de naleving van de in Zwitserland en de Europese Unie geldende gegevensbeschermingsnormen waarborgen.

Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om toekomstige opslag van cookies op uw computer te voorkomen en/of reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Als u echter alle cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van bepaalde functies van onze websites. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

 

8) Het gebruik van sociale media: plug-ins

8.1 Enkele aanmeldingsprocedure via een sociaal-netwerkaccount

CURADEN stelt u in staat om u aan te melden en/of een klantaccount aan te maken met behulp van uw aanmeldgegevens voor uw gebruikersaccount op een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Google+). Wanneer sociale plug-ins worden gebruikt, worden de persoonsgegevens van de gebruiker gedeeld met de aanbieders van de sociale netwerken.

Wanneer u een website van CURADEN opent die zo’n plug-in bevat, zet uw browser een directe verbinding op met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt dan rechtstreeks van het sociale netwerk naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de pagina die u bekijkt. Door de integratie van plug-ins wordt het sociale netwerk geïnformeerd dat uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt bij het sociale netwerk in kwestie of er momenteel niet op bent ingelogd. Dergelijke informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een van de servers van het sociale netwerk verzonden, waar het wordt opgeslagen.

8.1.1      Facebook Connect

Als u uw Facebook-profiel wilt gebruiken om op een website van CURADEN in te loggen, kunt u eenmalig inloggen met behulp van "Facebook Connect". Deze sociale plug-in wordt bestuurd door het sociale netwerk Facebook van het bedrijf Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). U herkent de sociale plug-ins van "Facebook Connect" aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het label "Log in met Facebook", "Verbinding maken met Facebook" of "Aanmelden met Facebook".

U kunt ook op de knop "Facebook Connect" op onze website klikken om in te loggen of u te registreren met uw Facebook Connect-gebruikersgegevens.


Als u op onze website op de knop "Facebook Connect" klikt om ons in staat te stellen de algemene informatie in uw Facebook-profiel te ontvangen, evenals de gegevens die u algemeen beschikbaar hebt gesteld door in uw Facebook-privacyinstellingen "openbaar" te selecteren, dient u eerst uitdrukkelijk toestemming te geven voor het delen van gegevens met Facebook door vóór de inlogprocedure de juiste optie te selecteren. Dergelijke informatie omvat uw gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Houd er rekening mee dat volgens de wijzigingen in de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, als u uw toestemming geeft, uw profielfoto's, de gebruikers-ID's en vriendenlijst van uw vrienden ook met ons kunnen worden gedeeld, als u deze items in uw privacy-instellingen van Facebook op "openbaar" hebt ingesteld. De door Facebook gedeelde gegevens zullen door ons worden gebruikt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adres, land, e-mailadres, geboortedatum), en vervolgens worden opgeslagen en verwerkt, voor het geval u hebt ingestemd met vrijgave van deze gegevens op Facebook. En omgekeerd kunnen wij, met uw toestemming, gegevens (bijv. informatie over uw surfgedrag of winkelgedrag) delen met uw Facebook-profiel.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (zie 1).

Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd op basis van de eerder genoemde privacyschilden die de naleving van de in Zwitserland en de Europese Unie geldende gegevensbeschermingsnormen waarborgen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals over uw rechten dienaangaande en optionele privacy-instellingen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook op: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de op onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het downloaden van Facebook-plug-ins ook volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Adblock Plus (https://adblockplus.org/de/).

8.1.2      Google+ Sign-In

Als u zich met uw Google+-profiel op de CURADEN-website wilt aanmelden, kunt u met de sociale plug-in "Google+ Sign-In" eenmalig inloggen. De sociale plug-in "Google+ Sign-In" wordt bestuurd door het sociale netwerk Google+ van Google LLC., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google+"). De sociale plug-ins van "Google+ Sign-In" op onze website herkent u aan de rode knop met het Google+ logo en het label "Google Sign-In" of "Log in met Google".

U kunt ook op de "Google+"-knop op onze website klikken om in te loggen of u te registreren met uw Google+-gebruikersgegevens. Wanneer u op onze website op de knop "Google+" klikt, dient u, om de informatie in uw Google+-profiel te ontvangen die u in uw Google+privacyinstellingen algemeen beschikbaar hebt gesteld, eerst uitdrukkelijk toestemming te geven voor het delen van gegevens met Google+ door vóór het inlogproces de juiste optie te selecteren. Dergelijke informatie omvat uw gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Houd er rekening mee dat volgens de wijzigingen in de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Google+, als u uw toestemming geeft, uw profielfoto's, de gebruikers-ID's en vriendenlijst van uw vrienden ook met ons kunnen worden gedeeld, als u deze items in uw privacy-instellingen van Facebook op "openbaar" hebt ingesteld. De door Google+ gedeelde gegevens worden door ons gebruikt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adres, land, e-mailadres, geboortedatum), en vervolgens opgeslagen en verwerkt, voor het geval u hebt ingestemd met de vrijgave van deze gegevens op Google+. En omgekeerd kunnen we, met uw toestemming, gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surfgedrag of winkelgedrag) delen met uw Google+-profiel.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (zie 1 hierboven).

Google LLC, dat in de VS is gevestigd, is gecertificeerd op grond van de eerder genoemde privacyschilden die de naleving van de in Zwitserland en de EU geldende gegevensbeschermingsnormen waarborgen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google+, evenals uw rechten dienaangaande en de optionele privacy-instellingen, kunt u de privacyverklaring van Google+ raadplegen op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ga voor de gebruiksvoorwaarden voor "Google+ Sign-In" naar: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

8.2 Gebruikmaken van sociale media via sociale plug-ins

CURADEN kan gebruikmaken van social media plug-ins op de website, bijvoorbeeld van sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Twitter of Instagram. Deze platforms hebben een eigen privacybeleid dat buiten de controle van CURADEN valt.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan de CURADEN-website te verhogen, hebben wij twee verschillende mechanismen geïntegreerd:

 • De DoubleClick-oplossing (Facebook, Google+, Twitter) De plug-ins van het sociale netwerk zijn in eerste instantie uitgeschakeld en kunnen via een "2-Klick"-oplossing in de site worden geïntegreerd. De grijs weergegeven, uitgeschakelde plug-ins kunnen pas een verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand brengen als u door te dubbelklikken toestemming geeft voor het delen van gegevens. Op dat moment maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het sociale platform. De inhoud van de betreffende plug-in wordt dan direct van het sociale netwerk naar uw browser gestuurd en in de site geïntegreerd. De plug-in deelt dan gegevens (inclusief uw IP-adres) met het sociale netwerk. CURADEN heeft geen controle over de omvang van de gegevens die via de plug-in door het sociale netwerk worden verzameld. Door de integratie van plug-ins wordt het sociale netwerk geïnformeerd dat uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt bij het sociale netwerk in kwestie of er momenteel niet op bent ingelogd. De verzamelde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden rechtstreeks van uw browser naar een van de servers van het sociale netwerk gestuurd, waar ze worden opgeslagen. Wanneer u met de plug-ins interageert, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een van de servers van het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op uw sociaal netwerkprofiel, waar uw contacten worden weergegeven.
 • De Shariff-oplossing (LinkedIn, Instagram)                                                                                    De knoppen van de sociale netwerken LinkedIn en Instagram zijn in de site geïntegreerd met behulp van een HTML-link. Een dergelijke integratie zorgt ervoor dat, wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van het sociale netwerk. Wanneer u op de knop klikt, verschijnt een nieuw browservenster en wordt de pagina van het sociale netwerk opgeroepen waar u met de plug-ins kunt communiceren (het kan zijn dat u eerst uw inloggegevens moet invoeren).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door opnieuw op de ingeschakelde plug-in te klikken om deze uit te schakelen, of door uit te loggen van het sociale netwerk en de website te sluiten. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de gegevens die al naar het sociale netwerk zijn verzonden.

De hieronder vermelde sociale netwerken hebben de frameworks van de privacyschilden tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS ondertekend, waarmee ze aangeven dat ze voldoen aan de normen voor gegevensbescherming die in Zwitserland en de EU van toepassing zijn.

8.3 YouTube-video’s

CURADEN gebruikt de insluitfunctie YouTube voor de weergave van video's op "YouTube", dat eigendom is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Er wordt gebruikgemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die volgens YouTube pas bij het afspelen van een video met het opslaan van de gebruikersinformatie begint. Zodra het afspelen van een ingesloten YouTube-video is gestart, gebruikt YouTube cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens YouTube wordt deze informatie gebruikt om videostatistieken op te nemen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden toegewezen aan uw YouTube-profiel, moet u zich afmelden voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op en analyseert deze in de vorm van gebruikersprofielen (ook als u niet bent ingelogd). Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd op basis van Google's legitieme belangen bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel; in dat geval moet u dat recht uitoefenen op YouTube.

Ongeacht de weergave van de ingebedde video's wordt bij elke opening van de website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die tot verdere, buiten onze controle liggende gegevensverwerking kan leiden.

Google LLC, dat in de VS is gevestigd, is gecertificeerd op grond van de eerder genoemde privacyschilden die de naleving van de in Zwitserland en de EU geldende gegevensbeschermingsnormen waarborgen.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming die YouTube biedt, kunt u de privacyverklaring van de aanbieder raadplegen op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

9) Kinderen als websitegebruikers

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we erachter komen dat we per ongeluk privégegevens van kinderen jonger dan 16 jaar hebben verzameld, nemen we stappen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we door de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om deze informatie te bewaren.

Als we weten dat een kind ouder is dan 16 jaar, maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, proberen we toestemming te krijgen van de ouder of voogd van het kind voordat we de persoonsgegevens van het kind gebruiken.

 

10) Bewaartermijn

CURADEN bewaart persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze rechten te waarborgen (bijv. wettelijke bewaartermijn volgens handels- of belastingrecht) of zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

In het bijzonder bewaart CURADEN de van klanten verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met onderstaande termijnen en verwijdert dergelijke gegevens daarna, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is of er redenen zijn om de gegevens met betrekking tot het bijhouden van operationele gegevens niet te verwijderen, of wij u vooraf op de hoogte hebben gebracht van afwijkende bewaartermijnen.

 • De gegevens die bij aankoop in de webshop worden verzameld, worden om boekhoudkundige redenen in het algemeen gedurende tien jaar na de laatste procesverrichting opgeslagen;
 • Gegevens voor marketingmaatregelen en reclamedoeleinden moeten worden afgeleid van het beginsel of de opslag noodzakelijk is voor het reclame-adres. Normaal gesproken worden de gegevens uiterlijk twee jaar nadat ze niet langer voor reclamedoeleinden worden gebruikt, gewist.
 • Gegevens uit correspondentie, bijvoorbeeld met behulp van het contactformulier, worden tot zes weken na de laatste verwerking bewaard en vervolgens gewist;
 • Gegevens van aanvragers worden na zes maanden gewist in geval van afwijzing. Indien de aanvrager instemt met verdere opslag van zijn of haar persoonsgegevens, worden de gegevens in onze systemen opgeslagen en uiterlijk binnen twee jaar verwijderd. Indien de aanvrager wordt ingehuurd, worden de gegevens overgebracht naar een personeelsinformatiesysteem.
 • Persoonsgegevens die door CURADEN ten behoeve van webanalyses zijn verzameld, worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn of in ieder geval uiterlijk aan het einde van de wettelijke maximale bewaartermijn. In het algemeen worden deze gegevens één maand na invoer gewist.
 • De gegevens die ter voorbereiding van de website zijn opgeslagen, worden aan het einde van de betreffende sessie gewist. De in de logbestanden opgeslagen gegevens worden uiterlijk binnen een maand gewist.

 

11) Plaats van opslag en internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

CURADEN slaat uw persoonsgegevens op en verwerkt deze in Zwitserland.

Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen waarin CURADEN uw persoonsgegevens moet doorgeven binnen de Europese Unie (EU), waar een passende gegevensbeschermingsnorm geldt, of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een land dat niet dezelfde gegevensbeschermingsnorm waarborgt als het land waar onze producten en/of diensten gewoonlijk worden gebruikt. Indien de persoonsgegevens die u verstrekt bij de registratie van een CURADEN-account of bij uw interactie met de CURADEN-website buiten de Europese Unie of de EER worden verwerkt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als het niveau van gegevensbescherming in een land niet wordt gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit, gaan we een contract aan dat ervoor zorgt dat de bescherming van uw persoonsgegevens te allen tijde gelijkwaardig is aan die in Zwitserland. Daartoe nemen wij een of meer van de volgende maatregelen:

 

12) Recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

CURADEN heeft mechanismes geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat u uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Zodra de verwerkingsverantwoordelijke (zie 1 hierboven) uw verzoek heeft ontvangen evenals voldoende informatie die uw identiteit te bevestigt, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens ter beschikking stellen waar u een wettelijk recht van toegang tot hebt. Bovendien zullen wij u informeren over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, over de ontvanger van uw persoonsgegevens, en over de bron van de informatie.

U kunt te allen tijde schriftelijk contact opnemen met CURADEN als u wijzigingen wilt aanbrengen in bepaalde persoonsgegevens die u onjuist of onbeduidend acht, of om ons te vragen uw persoonsgegevens te blokkeren, te wissen of op andere wijze te verwijderen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens bijwerken, blokkeren, verwijderen of verwijderen zoals vereist door de wet.

Bovendien heeft u de mogelijkheid uw eerder aan CURADEN verleende toestemming voor marketingactiviteiten en marketingcommunicatie in te trekken. Marketingcommunicaties bevatten een eenvoudig afmeldingsmechanisme, zoals een hyperlink waarop u kunt klikken. U kunt zich afmelden door de instructies te volgen in de relevante communicatie die u op een bepaald kanaal hebt ontvangen of door de instellingen van uw CURADEN-klantaccount te gebruiken. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen met behulp van onderstaande contactgegevens.

Houd er rekening mee dat zelfs na ontvangst van uw verzoek om uw persoonsgegevens te blokkeren of te verwijderen, wij verplicht kunnen zijn om een deel van uw persoonsgegevens te bewaren in het kader van onze wettelijke of contractuele verplichtingen tot registratie (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens alleen zullen blokkeren voor zover dat nodig is voor dat doel. Bovendien kan het wissen van uw persoonsgegevens tot gevolg hebben dat u de diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven niet meer kunt ontvangen of gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens in een veelgebruikt formaat aan u of aan een aangewezen derde doorgeven.

.

13) Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u een brief sturen naar: Curaden AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00 of een e-mail naar: info@curaden.ch.